Dokumentasjon

RETTS er studert og resultatene publisert i en rekke vitenskapelige artikler.