Rätt med RETTS Beslutstöd

by Bengt Widgren

Innhold

Dette er den andre RETTS boken som gir et overblikk og et innsyn i akutthelstjenestens til tider vanskelige utfordringer og vilkår. RETTS beslutningstøtte brukes med stor suksess i den første primære vurderingen av akuttpasienter i Sverige, Norge og Nepal. I norden har nesten 40 millioner pasienter blitt “rettset” i akuttmottak og ambulanser siden 2005. Arbeidsmåten er sikker, enkel og rimelig å benytte, og den bidrar til at brukeren kan gi raskere og sikrere akutthjelp med høy kvalitet.For helsepersonell er det viktig å raskt finne de sykeste pasientene, men også å finne dem med lavere grad av medisinsk risiko.RETTS Online gir hver enkelt bruker og organisasjon et felles språk å kommunisere med, og som kan redusere variasjoner i vurdering av pasienten.

RETTS ble implementert første gangen i 2005 og kan nok for noen virke som et gammelt system eller verktøy. Men som et samuraj sverd er RETTS bygget opp, med en hard og logisk kjerne i flere lag, som bygger på omfattende kunnskap og erfaring. RETTS har blitt utviklet,”herdet” og spisset av utvikleren og brukeren, for å kunne beholde sin skarphet og funksjonalitet optimalt.

RETTS Online stiller krav til brukeren, organisasjonen og dens kapasitet, men også dens kompetanse.

Forfatter: Bengt Widgren, MD, PhD

Intressert?
Mail oss på hello@predicare.se for mer informasjon.