Sikre medisinske beslutninger

Vi har siden 2005 vært en del av en rask, sikker tjeneste med høy kvalitet for pasienter som trenger akutthjelp.

se på video

Vi bryr oss om livet!

For helsepersonell innen akuttmedisin, kan det av og til være en utfordring å ta raske og sikre beslutninger. Tiden er begrenset, og det å kunne prioritere pasienter er avgjørende for å redde liv.

I mange år, og på mange sykehus,ble pasientens behov for akutthjelp basert på sykepleierens erfaringer og kunnskap,fremfor et validert verktøy som kunne hjelpe dem til å ta hensyn til alle symptomer og vitale parametre.Dette var grunnen til at vi laget RETTS,et forskningsbasert medisinsk beslutningssystem laget av akuttmedisinske eksperter.

Vår visjon er at alle pasienter, overalt, overlever når de søker akutthjelp.

RETTS

RETTS Online besluttningstøtte bidrar til helsepersonellets arbeide, ved å øke den medisinske sikkerheten og kvaliteten. Dette gjennom å muliggjøre for dem å minske ledetiden til første beslutning om behandling, overvåking og eventuell prøvetaking.

OM RETTS