Sikre medisinske beslutninger

Et brukervennlig system for beslutningsstøtte, som strømlinjeformer pasienthåndteringen, muliggjør raske vurderinger og hjelper helsepersonell å organisere og behandle en rekke ulike pasientgrupper.

Oppdag RETTS

Pålitelig beslutningsstøtte gjennom hele den akuttmedisinske kjeden

Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) har hatt tillit fra ledende nordiske helsehjelpaktører siden 2005. Gjennom bruk av vitenskapelig metode for å vurdere og sortere pasienters behov, hjelper RETTS organisasjoner å standardisere akutthjelpsprosessen – fra primærhelsetjenesten, til ambulanse, til akuttmottak.

Så de kan…
Forbedre kommunikasjon
Standardisere informasjonsflyten, forbedre kommunikasjon på tvers av organisasjoner og hjelpe team å samarbeide på en sikker og trygg måte.
Øke effektivitet
Kostnadskontroll, raskere helsehjelp og redusert variasjon i vurderinger, som leder til usikkerhet og tap av tid.
Øke pasientsikkerhet
Forbedre overleveringer, fordele ressurser mer effektivt og bygge tillit hos pasienten gjennom konsistent helsehjelp.

Hvordan fungerer RETTS?

RETTS identifiserer hver enkelt pasients medisinske risiko ved å kombinere vitale parametre med en strukturert kontroll av symptomer. Dette er presentert som en rekke kort på plattformen vår – fra blå til rød. Dette hjelper brukeren å gjøre trygge triagebeslutninger i tre enkle steg…

Vurder vitale parametre

Legg inn vitale parametre og alder på pasient. Noter hvilken farge som best matcher tilstanden.

Bruk RETTS’ kortsystem

Søk i RETTS’ Emergency Symptoms and Signs (ESS)-kort for å finne beste match. Jobb fra topp til bunn (høyest risiko til lavest) for å gå videre til neste steg.

Ta en beslutning

Sammenlign vitale parametre og ESS, og velg det høyeste risikonivået av de to. Dette sikrer en mer fullstendig vurdering av pasienten, og sikrer riktig behandlingsnivå for hver pasient.

Dette hjelper…
Ambulansepersonell
å bedømme pasientens tilstand, prioritet og hvor de skal fraktes. Slik får hver enkelt person riktig helsehjelp, uten at akuttmottakene overbelastes.
Sykepleiere i akuttmottak
å avgjøre hvilke pasienter som trenger mer umiddelbar behandling, hvem som må overvåkes og hvilken behandling som trengs. Dette reduserer stress og forbedrer pasientflyten
Sykepleiere i primærhelsetjenesten
å gi riktig helsehjelp og vurdere hvorvidt pasienten skal sendes på akuttmottaket. Dette vil gjøre sykepleierne tryggere.

Interessert i RETTS?

Bestill demo

Hva gjør RETTS annerledes?

Den siste puslespillbrikken

De fleste triagesystemer baserer beslutningen på enten vitale parametre eller symptomer. Dette kan gi rom for økt medisinsk risiko. Faktisk viser forskning at…

45% av akuttpasienter står i fare for å få for lav triagevurdering

Derfor kombinerer vi vitale parametre og symptomer i systemet vårt. Ved å ta hensyn til ESS, får beslutningstakere støtte til å fange opp ellers uavdekkede problemer og unngå å forsinke helsehjelp.

Lær mer

RETTS solutions

Utviklet for innovative helsehjelpaktører

RETTS kan brukes både via den nettbaserte plattformen vår, og integrert i journalsystemet deres.Dette lar deg dra nytte av…

Kontinuerlige forbedringer

Siden starten har RETTS og innholdet vært i stadig utvikling for å møte nye utfordringer og gi mer detaljert informasjon.

Innebygget spesialisering

Sluttbrukeren får spesialisert støtte, uavhengig av tilstand eller behov – inkludert alt fra psykiatri til pediatri.

Integrasjon med andre systemer

RETTS er enkelt å integrere med tredjepartssystemer og -applikasjoner, og kan sømløst brukes sammen med eksisterende teknologiløsninger.

Lær mer om RETTS