Säkra medicinska beslut

Ett användarvänligt beslutsstödsystem för att effektivisera hanteringen av patienter, göra snabba bedömningar och att hjälpa professionella inom vården att organisera och hantera många olika patientgrupper

Upptäck RETTS

Tillförlitligt beslutsstöd genom hela akutvårdskedjan

Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) har fått förtroendet av ledande nordiska vårdgivare sedan 2005. Genom användning av en vetenskaplig metod för att bedöma och sortera patienters behov hjälper RETTS organisationer att standardisera sin akutvårdsprocess – från primärvård, till ambulans, till akutmottagning.

Så att de kan…
Förbättra kommunikationen
Standardisera informationsflödet, förbättra kommunikationen över organisationsgränser och hjälpa team att arbeta tillsammans på ett säkert sätt.
Öka effektiviteten
Kontrollera kostnader, påskynda vården och minska variationer i bedömningar som leder till osäkerhet och slöseri med tid.
Öka patientsäkerheten
Förbättra överlämningar, fördela resurser mer effektivt och skapa förtroende hos patienterna genom konsekvent vård.

Hur fungerar RETTS?

RETTS identifierar hur snabbt patienten behöver se en läkare genom att kombinera vitalparametrar med en strukturerad kontroll av symtom. Det här presenteras som en serie av kort i vår plattform – som sträcker sig från blått till rött. Användare kan då fatta säkra triagebeslut i tre enkla steg…

Bedömning av vitalparametrar

Ange patientens vitalparametrar och ålder. Notera vilken färg som bäst matchar patientens tillstånd.

Hitta rätt symptom

Sök symptomet bland RETTS ESS-kort (Emergency Symptoms and Signs) efter den bästa matchningen. Arbeta uppifrån och ned, från mest akut och nedåt för att kunna gå vidare till nästa steg.

Ta beslut

Kombinera vitalparametrar med ESS och välj den mest akuta nivån av de två. Detta säkerställer en mer fullständig bedömning av patienten, vilket säkerställer rätt vårdnivå för varje patient.

Detta gör att…
Ambulanspersonal
kan avgöra patientens tillstånd, prioritering och vart de ska föras. På så sätt får patienterna rätt vård och man undviker att överbelasta akutmottagningarna.
Akutsjuksköterskor
kan avgöra vilka patienter som kräver mer omedelbar behandling, vilka som behöver övervakning och vad för typ av behandling som krävs. Detta minskar stressen och förbättrar patientflödet.
Primärvårdens sjuksköterskor
kan ge rätt vård och ta beslut om patienten behöver besöka akutmottagningen, vilket ökar tryggheten hos sjuksköterskorna.

Är du intresserad av RETTS?

Boka en demo

Vad skiljer RETTS

Den sista pusselbiten

De flesta triagesystem är baserade antingen på vitalparametrar eller symtom. Men detta lämnar utrymme för större medicinska risker. Faktum är att forskning visar att…

45% av patienter riskerar att få för låg vårdnivå

Det är därför vi kombinerar vitalparametrar och symptom i vårt system. Genom att ta hänsyn till ESS kan beslutsfattare fånga upp annars oupptäckta problem och undvika att fördröja vården.

Lär dig mer

Kommande:

RETTS Summit 2024

Plats | 20 – 21 mars 2024

RETTS Summit 2024 riktar sig till dig som arbetar som sjuksköterska, undersköterska eller läkare i akutsjukvårdskedjan. Vi samlar kollegor från akutmottagningar inom somatik och psykiatri, närakuter och prehospitalt/ambulans för ett spännande möte.

Läs mer

RETTS solutions

Skapad för innovativa vårdgivare

RETTS kan användas både via vår webbaserade plattform och integrerat i era patientjournalsystem. Detta hjälper dig att dra nytta av…

Kontinuerliga förbättringar

Sedan starten har RETTS och dess innehåll utvecklats för att möta nya utmaningar och ge mer detaljerad information.

Inbyggd specialisering

Patienten får den specialiserade hjälp och vård den behöver, oavsett tillstånd eller behov, från psykiatri till pediatrik.

Integration med andra system

RETTS är enkel att integrera med tredjepartssystem och applikationer, och kan sömlöst användas tillsammans med befintliga hälso- och sjukvårdssystem.

Upptäck RETTS