Säkra medicinska beslut

Vi har varit en del av snabb, säker och högkvalitativ vård för patienter som söker akutvård sedan 2005

Titta på video

Vi bryr oss för livet!

För personal inom akutsjukvård kan det ibland vara en utmaning att fatta snabba och exakta beslut. Tiden är begränsad och att kunna prioritera patienter är avgörande för att rädda liv.

Under många år, och på många sjukhus, baserades vård av en patient mer på sjuksköterskans erfarenhetsnivå än på ett validerat verktyg som hjälpte hen att ta hänsyn till alla symptom och vitala parametrar. Detta var anledningen till att vi skapade RETTS, ett forskningsbaserat medicinskt beslutsstödsystem som skapats av akutmedicinska experter.

Vår vision är att alla patienter, överallt, överlever akutsjukvård.

RETTS

RETTS Online beslutsstödsystem bidrar till vårdpersonalens arbete med att öka den medicinska säkerheten och kvaliteten genom att möjliggöra för dem att minska ledtiden till första beslut kring behandling, bevakning och eventuell provtagning.

Om RETTS