Om Predicare

Undertriage, og ved å sende pasienten til et lavere omsorgsnivå kan forlenge tiden fra en pasient ankommer akuttmottaket til den får medisinsk vurdering (innleggelse/utskrivning), forlenge tiden fra innleggelse til pasienten forlater akuttmottaket, samt øke risikoen for gjeninnleggelse etter 30 dager.¹ Uten strukturerte og omfattende verktøy for beslutningsstøtte, kan selv de beste medisinske team gjøre feil.

Det er her Predicare kommer inn.

Predicare har utviklet, raffinert og forbedret RETTS, et digitalt verktøy som hjelper helsepersonell å ta trygge, konsistente beslutninger. Det er utviklet i samarbeid med et aktivt medisinsk fellesskap. Ved hjelp av feedback fra forskere, leger, sykepleiere og nødhjelpspersonell, har systemet blitt det det er i dag. RETTS kan skape struktur, forbedre kommunikasjon, bygge tillit og legge grunnlaget for konsistent beslutningstaking og bedre resultater.

Vår visjon

Å sikre, styrke og støtte helsepersonell og pasienter i hele den akuttmedisinske kjeden.

Våre tall

80%
Markedsandel i Sverige
65%
Markedsandel i Norge
60 millioner +
Triagebeslutninger støttet av RETTS

Vår historie

Bakgrunn

I 2005 startet et forskningsprosjekt som skulle bringe struktur og orden til triageprosessen og beslutningsstøtte i akuttsituasjoner. Målet var at ingen skal omkomme mens de venter på helsehjelp.

2005-2011

Systemet som ble utviklet – RETTS – spres gjennom jungeltelegrafen over hele Skandinavia. Et økende antall leger og sykepleiere får opplæring i å bruke det.

2011

Predicare blir grunnlagt for å håndtere kontinuerlige oppdateringer av verktøyet og videreutvikle beslutningsstøtten. Plattformen digitaliseres og integreres med journalsystemer på sykehus og programvare i ambulanse.

I dag er fokuset vårt

Partnerskap

Bygge nye måter å tilrettelegge og forbedre helsehjelp ved bruk av eksisterende infrastruktur.

Skape integrasjon

Utnytte styrken i medisinsk koding og standarder for å få ut potensialet i digital støtte.

Samhandlingsevne

Gjøre det enkelt, samt skape meningsfull verdi for sluttbrukeren.

Vårt team

Daniel Poté

CEO

Daniel Jabler

CTO

Maria Geimer

CRO

Anja Bjørneboe

Opplæringsansvarlig og Produktspesialist Norge

Pehr Dahlbom

Customer Success og RETTS Academy Manager

Jaana Nilsson

Key Account Manager Sweden

Hampus Davidsson

Software Developer

Henrik Jernevad

Architect, Senior Software Engineer

Thomas Ohlauson

Senior Software Engineer

Frida Widelund

Software Engineer

Interessert i RETTS?

Interessert i RETTS?

References
1. Feizi, Arshya and Tucker, Anita and Baker, William, Impact of Emergency Department Workload on Triage Behavior (March 31, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4071155 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4071155