Hva er RETTS?

Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) er et beslutningsstøttesystem for rask triage og behandling, utviklet for å hjelpe helsepersonell i ulike miljøer. Det har blitt brukt i over et tiår i Norden og tilrettelagt for over 60 millioner vurderinger.

RETTS bruker to pålitelige faktorer for akuttvurderinger

Vitale parametre

Vitale parametre er basert på ABCDE-prinsippet, som inkluderer puls, blodtrykk, respirasjonsfrekvens, kroppstemperatur og oksygenmetning.

Akutte symptomer og tegn (ESS)

ESS-kort er en strukturert sammensetning av kliniske funn, som brukes til å systematisk bedømme pasientens tilstand.

Den faktoren som tilsier kortest tid til behandling, velges

Dette gjør at vurderingen av pasienten blir mer fullstendig og konsistent, og sikrer at pasienten mottar helsehjelp på riktig nivå.

Klar når og der du trenger det

  • Tilgjengelig onlineportal
  • Støtter lokale prosesser
  • Gratis opplæring

RETTS er en fleksibel programvarebasert løsning som kan brukes akkurat når og der akutthjelppersonellet trenger den. Takket være onlineportalen vår, kan den brukes sammen med eksisterende system og arbeidsflyt. Strukturen i systemet legger til rette for at lokale og nasjonale medisinske retningslinjer etterfølges

Vi tilbyr opplæring for å hjelpe teamet å få mest mulig ut av RETTS. Dette er inkludert i hver enkelt lisens, helt uten ekstra kostnad. På plattformen vår kan medisinsk personell læres opp i en takt som passer dem. Lokale ressurser kan dessuten tilby personlig og nettbasert opplæring.

 

RETTS er lett å lære og forstå, og kan benyttes på tvers av flere fagfelt på en pålitelig måte for å gjøre beslutningsprosessen mer konsistent.

Hvorfor velge RETTS?

Konsistente beslutninger

RETTS tilbyr en systematisk og strukturert tilnærming til triage, som sikrer at alt helsepersonell bruker samme robuste kriterier for å vurdere alvorlighetsgrad i pasientens tilstand.

Raskere handling

ESS-kortene har informasjon om hvordan man skal teste, overvåke og håndtere pasienter. Dette korter ned vurderingstiden for hver pasient.

Kontinuerlig utvikling

RETTS oppdateres regelmessig, basert på den nyeste forskningen og kliniske retningslinjer. Dette sikrer at systemet stadig tilpasses moderne helsehjelp.

Interessert i RETTS?

Interessert i RETTS?