Personopplysninger

Personopplysninger

1. Introduksjon

1.1 25. mai 2018 trådte den generelle databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/279 «GDPR» i kraft. GDPR tar sikte på å beskytte fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter, særlig deres rett til beskyttelse av personopplysninger. Predicare AB beskytter din personlige integritet, og det er viktig for oss at du føler deg trygg på hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

1.2 I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi, som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, behandler dine personopplysninger i samsvar med
personvernforordningen. Vi oppgir hvilke personopplysninger vi behandler og hvilke grunner som er grunnlaget for behandlingen. Vi forteller deg også hvordan du kan få tilgang til dine personopplysninger og hvordan du uttrykker dine synspunkter til oss om behandlingen.

2. Hvilke personopplysninger vi behandler, formål og rettslig grunnlag

2.1 Representanter fra bedrifter/organisasjoner

Predicare AB behandler informasjon om deg som vi trenger for å kunne kontakte deg som representant for et selskap/organisasjon. Din informasjon er ofte samlet inn fra deg direkte eller fra selskapet / organisasjonen du representerer.

KATEGORI AV PERSONOPPLYSNINGER FORMÅL MED BEHANDLINGEN RETTSLIG GRUNNLAG
Person-og kontaktinformasjon(navn, e-post, adresse, telefon,e-postadresse, funksjon hos firmaet/organisasjonen) Behandlingen er nødvendig for å kunne kommunisere med selskapet/organisasjonen om administrasjon og utførelse av tjenester, levering av varer, tekniske
forhold mv.Formålet med behandlingen er åkunne oppfylle lovkrav, for eksempel regnskapsplikt Formålet med behandlingen er å muliggjøre markedsføring og kommunikasjon med selskapet/organisasjonen
Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med selskapet/organisasjonen.Predicare AB har en legitim interesse i å oppfylle avtalen ogadministrere forretningsforholdet med selskapet/organisasjonen.(interesseavveining)Behandlingen er nødvendig for å oppfylle selskapets juridiske forpliktelser.Predicare AB har en berettiget interesse i å kunne markedsføre selskapet og dets produkter/tjenester til potensielle kunder, partnere, leverandører og andre.

2.2 Folk som søker jobb hos oss

KATEGORI AV PERSONOPPLYSNINGER FORMÅL MED BEHANDLINGEN RETTSLIG GRUNNLAG
Kontaktinformasjon som navn,adresse, telefonnummer, epostadresse, CV og eventuelt personlig brev. Formålet med behandlingen er å kunne oppfylle selskapets rekrutteringsbehov. Behandlingen er nødvendig for virksomhetens berettigede interesse i å rekruttere riktig personell til selskapet (interesseavveining).

2.3 Sluttbrukere av systemet Retts

KATEGORI AV PERSONOPPLYSNINGER FORMÅL MED BEHANDLINGEN RETTSLIG GRUNNLAG
Person- og kontaktinformasjon som navn og e-postadresse. Formålet med behandlingen er å kunne opprette brukerkontoer for sluttbrukere i systemet Retts og å kunne tilby support i systemet. Predicare AB har en berettiget interesse (interesseavveining) i å behandle sluttbrukernes kontaktinformasjon, for å kunne levere Retts-tjenesten til sinekunder og tilby support til sluttbrukere.

2.4 Folk som kontakter oss spontant

KATEGORI AV PERSONOPPLYSNINGER FORMÅL MED BEHANDLINGEN RETTSLIG GRUNNLAG
Person- og kontaktinformasjon som navn, tittel, adresse, epostadresse og telefonnummer. For å muliggjøre og forenkle kommunikasjon med potensielle kunder, leverandører, partnere og andre interessenter, samt personer som kontakter selskapet spontant, for eksempel via supportsystemet.Hensikten er også å kunne tilby støtte til sluttbrukere av Retts. Behandlingen er nødvendig for virksomhetens berettigede interesse (interesseavveining) i å kunne kommunisere med potensielle kunder,leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter.Videre har bedriften en berettiget interesse i å kunne kommunisere med personer som har etterspurt støtte i hjelpeapparatet.

3. Hvor samler vi inn personopplysningene dine fra?

3.1 Predicare AB behandler personopplysninger som du har gitt oss når du kontakter oss .Vi kan også innhente informasjon fra offentlige registre.

4. Hvem deler vi personopplysningene dine med?

4.1 Predicare AB deler informasjon med pålitelige leverandører som hjelper oss med å drive nettstedet vårt og håndtere regnskaps- og lønnsadministrasjon. Med disse partene er det personopplysningsbehandleravtaler som regulerer hvordan personopplysninger kan brukes og hvordan de beskyttes. Vi kan også dele dine personopplysninger hvis vi finner det nødvendig på grunn av juridiske krav.

5. Overføring til tredjeland

5.1 Predicare AB behandler kun dine personopplysninger innenfor EU/EØS, dvs.personopplysninger overføres ikke til tredjeland.

6. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

6.1 Vi lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig med hensyn til formålet personopplysningene behandles for. Noen personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å kunne overholde lovbestemmelser, for eksempel etter bokføringsloven.

7. Sikkerhet og beskyttelse

7.1 Predicare AB har tatt tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring eller avsløring.

8. Dine rettigheter

8.1 Uansett hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, bør du alltid ha kontroll over dine egne personopplysninger. Derfor, i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen, har du følgende rettigheter
8.1.1 Rett til innsyn og innsyn («registerutdrag») – Du kan be om utdrag av registrerte personopplysninger og verifisere informasjonen vi har om deg.
8.1.2 Rett til korrigering – Du har rett til å få uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg korrigert.
8.1.3 Rett til å bli glemt – Du har rett til å be om å få dine personlige data slettet hvis dataene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Men hvis dataene lagres på grunn av en juridisk forpliktelse til å lagre viss informasjon, har du ikke rett til sletting.
8.1.4 Rett til begrensning – Du har rett til å begrense videre behandling, for eksempel hvis du stiller spørsmål ved om behandlingen er lovlig.
8.1.5 Rett til dataportabilitet – dvs. rett til å få noen av dine personopplysninger overført til en annen behandlingsansvarlig.
8.1.6 Rett til å protestere – Du har alltid rett til å stoppe direkte markedsføring eller motsette deg slik behandling av personopplysninger basert på en interesseavveining.

9. Hvis du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger

9.1 Hvis du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til den svenske myndigheten for personvern (IMY).

10. Endringer i denne personvernerklæringen

10.1 Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre denne policyen etter behov. Du bør regelmessig besøke nettstedet for å få den nyeste versjonen.

11. Slik kontakter du oss

11.1 Har du spørsmål angående vår behandling av personopplysninger eller ønsker du å utøve noen av dine rettigheter knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. Ta kontakt med
Behandlingsansvarlig for personopplysninger: Predicare AB
Korporativ: 556825-1408
Adresse: c/o Minna Technologies, Kungsgatan 20, SE-411 19 Göteborg
E-post: hello@predicare.se