Personopplysninger

POLICY

Følgende policy er opprettet for Predicare AS.

Vi verner om din integritet. Du skal føle deg trygg, når du gir oss dine personopplysninger. Derfor har vi opprettet denne policyen. Den utgår fra gjeldende databeskyttelseslovgivning og tydeliggjør hvordan vi jobber for å ivareta dine rettigheter og din integritet.

Formålet med denne polysien er at du skal vite hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva vi bruker dem til, hvem som kan benytte seg av dem og under hvilke forutsetninger, samt hvilke rettigheter du har.

Vi er ansvarlige for personopplysninger

Predicare AB med organisasjonsnr: 556825-1408 og adresse Medicinaregatan 8A,41390 Gøteborg er ansvarlig for de personopplysningene som brukes om deg.
Predicare AS er derfor selv ansvarlig for dine personopplysninger.

Hvorfor trenger vi dine personopplysninger?

Predicare samler inn, og lagrer registrerte personopplysninger om deg, for å kunne gi den tjenesten vi tilbyr, og sikre at du får den på riktig måte, dvs. kun for å inngå en endelig avtale med deg som kunde.

Hvilke opplysninger samler vi inn om deg – og hvorfor?

Vi tilstreber å behandle så få personopplysninger om deg som mulig. Det innebærer at vi ikke innhenter flere personopplysninger om deg enn vi trenger, for å kunne inngå en avtale med deg.

De opplysningene vi trenger er følgende: navn, emailadresse, telefon nummer, adresser, betalingsopplysninger, IP-adresser, organisasjonsnummer, kundenummer og yrkesrolle.

Vi får ikke tilgang til dine personlige opplysninger utover dette, på annen måte en gjennom det du opplyser oss om.
Hvis du ikke har gitt oss tillatelse til det, vil vi ikke bruke dine personopplysninger i markedsføring.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Din sikkerhet er viktig for oss. Derfor har vi tatt tekniske, organisatoriske, og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot andres innsyn eller tilgang.

Regelmessig analyserer og utbedrer vi tiltak, for å sikre at dine personopplysninger blir best mulig ivaretatt.

Hvem gir vi ut dine personopplysninger til?

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre foretak eller organisasjoner hvis ikke det er lovpålagt, eller er nødvendig for vår lovfestede avtale og vår forpliktelse med deg.

Vi kan gi ut dine personopplysninger til noen av våre samarbeidspartnere, leverandører, eller underleverandører, men kun hvis det er for å kunne utføre våre tjenester som er bestemt til deg som kunde. Vi leverer aldri ut flere personopplysninger enn nødvendig.

Når det kreves i forhold til loven, kan vi måtte utlever dine personopplysninger til øvrige myndigheter og organisasjoner. Vi kan også måtte utlevere dine opplysninger hvis det gjelder å utøve, fastslå eller ivareta våre juridiske krav.

Vi gir ikke ut dine personopplysninger til andre bedrifter eller organisasjoner for markedsføringsformål.

Med støtte i hvilke rettslige årsaker behandler vi personopplysninger om deg?

Vi behandler kun dine personopplysninger for å kunne utføre våre tjenester eller levere våre produkter til deg, dvs. når vi inngår eller har inngått en avtale med deg.

I den grad vi innhenter flere opplysninger om deg, kommer vi til å be om ditt samtykke eller sikre at det er rettslig begrunnet.

Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger om deg, så lenge du har en avtale med oss, og en kort stund etterpå. Det innebærer i de fleste tilfeller at vi ikke beholder dine personopplysninger lenger enn til avtalen opphører, men under visse forutsetninger kan vi måtte ha opplysningene lenger.

Det gjelder for eksempel når det er lovpålagt, eller når opplysningene trengs for å fastslå, utøve og overvåke rettslige krav.

Dine rettigheter

Når vi behandler personopplysninger om deg, har du som registrert flere rettigheter. Du har rett til når som helst og ta kontakt med oss når det gjelder disse, og om du vil ta i bruk noen av disse som beskrives nedenfor kan du enklest nå oss på hello@predicare.se

Vi forbeholder oss retten til å ta enkelte forhåndsregler og sikkerhetstiltak for å sikre oss at du er den du utgir deg for, når du tar kontakt med oss. Hvis du ikke kan fremvise din identitet på en troverdig måte, er det ikke sikkert vi kan imøtegå ditt ønske.

Tilgang til personopplysninger

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi bruker om deg. Hvis du ønsker det, kan vi sende deg et utdrag av registeret på personopplysninger vi har om deg.

Rettelse og sletting

Hvis vi behandler dine personopplysninger feilaktig, eller vi ikke lenger trenger dem, har du rett til å få dem slettet.

Om opplysningene er ufullstendige har du rett til å få dem oppdatert. Tenk på at det ikke er sikkert at du kan få dine personopplysninger slettet hvis du ønsker det.

Dataportabilitet

Under visse omstendigheter har du rett til å få de opplysningene vi har om deg i et skriftlig, maskinlesbart og strukturert format. Dette har du rett til, når det gjelder personopplysninger du selv har gitt til oss, og som vi bruker som støtte til ditt samtykke og når personopplysninger kreves i forbindelse med å inngå eller fullføre en avtale med deg.

Begrensning av behandling

Under visse forutsetninger, har du mulighet til å kreve at vi skal begrense dine personopplysninger. Det innebærer at vi markerer opplysningene, slik at vi i fremtiden kun bruker dem ved spesielle anledninger. Det er ikke sikkert vi klarer å gi våre tjenester, hvis vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.

Rett til forbehold

Du har rett til å ha forbehold mot behandling av personopplysninger som utføres i allmen interesse, som et ledd i utøvelse av autoritet eller en interesseavveining.

Vi behandler ikke dine personopplysninger for noen av disse formålene, eller på grunn av disse. Du kan derfor ikke ha forbehold mot vår behandling av den grunn.

Rett til å klage

Du har rett til å klage til datatilsynet, hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger feil. Du kan lese mer om dette på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.no

Kontakt

Hvis du vil vite mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du når som helst kontakte oss, ved å sende e-post til hello@predicare.se Du kan også lese mer om oss, på vår hjemmeside www.predicare.com/no