Vad är RETTS?

RETTS är ett beslutsstödssystem för snabb triage och behandling utformat för att hjälpa vårdpersonal i olika vårdmiljöer. Det har använts i över ett decennium i de nordiska länderna och underlättat över 60 miljoner bedömningar.

RETTS använder två pålitliga faktorer för akutbedömningar

Vitalparametrar

Vitalparametrar baseras på ABCDE-principen som inkluderar hjärtfrekvens, blodtryck, andningsfrekvens, temperatur och syremättnad.

Akutsymptom och tecken (ESS)

ESS-kort är en strukturerad uppsättning av kliniska fynd som används för att systematiskt fastställa en patients tillstånd.

Den faktor som har kortast tid till läkarbedömning väljs

Detta gör att bedömningen av patienten blir mer fullständig och konsekvent, och säkerställer att patienten får rätt vårdnivå.

Redo när och var du behöver det

  • Tillgänglig onlineportal
  • Stödjer lokala processer
  • Gratis träning och utbildning

RETTS är en flexibel mjukvarubaserad lösning som kan implementeras och användas precis när och var akutsjukvårdspersonal behöver det. Tack vare vår onlineportal kan den användas tillsammans med befintliga system och arbetsflöden. Medicinska riktlinjer på både lokal och nationell nivå kan efterföljas tack vare RETTS struktur.

Vi erbjuder utbildning och träning inom RETTS helt kostnadsfritt för att hjälpa team få ut så mycket som möjligt. Detta är inkluderat i varje licens helt utan extra kostnad. Med vår plattform kan medicinsk personal utbildas i en takt som passar dem. Dessutom erbjuder vi lokalt stöd via våra tränare som kan erbjuda personlig eller online utbildning.

RETTS är lätt att använda och förstå, och kan användas tillförlitligt inom flera områden för att tillhandahålla konsekvens i beslutsfattande.

Varför välja RETTS?

Konsekventa beslut

RETTS erbjuder en systematisk och strukturerad metod för triage som säkerställer att samtliga inom vården använder samma robusta kriterier för att bedöma allvaret i en patients tillstånd.

Snabbare processer

Varje ESS-kort innehåller information om hur man ska testa, bevaka och hantera patienter. Detta förkortar processtiden för varje patient.

Kontinuerlig utveckling

RETTS uppdateras regelbundet baserat på den senaste forskningen och kliniska riktlinjer. Detta säkerställer att systemet ständigt anpassas efter modern vård.

Intresserad av RETTS?

Intresserad av RETTS?