RETTS

Sveriges ledende beslutningssystem for triagering innen akutthjelp.

Om RETTS

RETTS, Rapid Emergency Triage and Treatment System, benyttes i dag både på sykehus og i ambulanser, i 80% av de svenske landsting og 60% av de norske helseforetakene.Vi ser også en økt interesse fra primærhelsetjenesten og hjemmetjenesten, om å kunne bruke vårt beslutningssystem ved triagering. Retts er validert og oppdateres kontinuerlig, i takt med ny kunnskap og endringer.

Hvorfor skal du bruke RETTS?

Vårt produkt har mange fordeler både for pasienter, pårørende og helsepersonell – og selvfølgelig for sykehus og andre omsorgsgivere. Nedenfor ser du noen av de viktigste:

Pasient

 • Kan bidra till kortere ledtid til første medisinske vudering

 • Tilrettelegger for en raskere behandling av de mest alvorlig syke

 • Den kliniske informasjonen i RETTS Online forenkler sikrere behandling

 • Gjør det enklere å gi mer sammenhengende informasjon om tiltand og behandling

 • Potensiellt kortere ventetid

Helsepersonell

 • Bidrar til økt presisjon og sikkerhet i vurderingen av pasientens tilstand

 • Digitalt tilgjengelig støtte, til å gjøre riktige vurderinger og tiltak

 • Tilrettelegger for forenklet dokumentasjon av observasjoner og vedtatte tiltak

 • Bidrar gjennom tydlig informasjon til minsket stress ved triagering

Sykehus/helsepersonell

 • Enklere og mer korrekt prioritering av pasient logestikk/flyt

 • Muliggjør effektivisering av ledtider til rett diagnostikk og tiltak

 • Kan bidra til lavere kostnader, ved å bidra til færre unødige innleggelser

 • Kan bidra til lavere kostnader, ved å muliggjøre færre unødige prøvetakinger

Samfunnet

 • Da flere instanser innen akutthelsetjenesten bruker RETTS Online , kan denne felles terminologien bidra til forenklet kommunikation mellom helsepersonell

Hva er RETTS?

Vår produkt RETTS Online (Rapid Emergency Triage and Treatment System) har to overordnede funksjoner.Det ene er å måle og evaluere et visst antall vitale parametere(VP) for å gi støtte ved vurdering av pasienten ved første triagering. Det andre er gjennom den informasjon som gjenfinnes i våre ESS (Emergency Symptoms and Signs) bidrar til å bedømme alvorlighetsgrad av aktuelle symptomer. Kombinasjonen av VP og ESS gir samlet informasjon om hvilken prioritet en pasient har, og hvordan han bør overvåkes, og hvilke prøver som bør tas.

RETTS erstatter ikke helsepersonell!

Vårt beslutningssystem bidrar til at kvalifisert personell kan gi en pasient akutthjelp, raskt og med høy kvalitet og sikkerhet. RETTS Online kan aldri bli bedre enn organisasjonen som bruker systemet.

Utviklingen av RETTS

De første som tok i bruk RETTS var Akut och Olycksfallsmottagningen ved Sahlgrenska Universitetssykehus i Gøteborg, det samarbeidet startet 7 januar 2005. I begynnelsen startet RETTS som et forskningsprosjekt som ble pilottestet sammen med andre triagesystem. Det viste seg at RETTS var mer sensitivt til å finne de sykeste, men også de mindre syke pasientene.En fullskala modell ble gjennomført under navnet METTS for at ikke databaser skulle forveksle det med det kjente RETT syndromet. Siden 2010 da flere hadde tatt i bruk systemet, ble det besluttet å endre navnet til RETTS på alle markeder. Utviklingen av RETTS skjer løpende i det nordiske nettverket som årlig arbeider med RETTS kommende versjon.