Om Predicare

Att underskatta triage och ge en lägre vårdnivå kan förlänga tiden för patientens tillfrisknande, öka inläggningstiden samt öka risken för återinläggning inom 30 dagar.¹ Men bristen på verktyg som stöttar gör att även de mest rutinerade teamen kan begå misstag. 

Det är här Predicare kommer in i bilden. 

Predicare har utvecklat, förfinat och förbättrat RETTS, ett digitalt verktyg som hjälper vårdpersonal att ta säkra och tillförlitliga beslut. Det är utvecklat tillsammans med en aktiv medicinsk grupp. Med hjälp av feedback från forskare, läkare, sjuksköterskor och räddningspersonal har det kunnat utvecklas till vad det är idag. RETTS kan ge struktur, förbättra kommunikation, öka förtroendet och ge bättre stöd vilket leder till tryggare beslut och ett bättre resultat.

Vår vision

Att säkra, stärka och stödja vårdpersonal och patienter i hela akutvårdskedjan

Vår statistik

80%
Marknadsandel i Sverige
65%
Marknadsandel i Norge
60 miljoner +
Antalet utförda triage med stöd av RETTS

Vår historia

Bakgrund

År 2005 inleddes ett forskningsprojekt som syftade till att skapa struktur och ordning i processen för triage och beslutsstöd på akutmottagningar. Målet var att se till att ingen avlider i väntan på vård.

2005-2011

Det system som skapats – RETTS – sprids genom mun till mun-metoden över Skandinavien. Ett växande antal läkare och sjuksköterskor utbildas i att använda det.

2011

Predicare bildas för att hantera de kontinuerliga uppdateringarna av verktyget och vidareutveckla beslutsstödet. Plattformen digitaliseras och integreras i journalsystem på sjukhus och i mjukvara som används i ambulanser.

Idag fokuserar vi på

Partnerskap

Att skapa nya sätt att underlätta och förbättra vården genom befintlig infrastruktur.

Systemintegration

Att utnyttja kraften i medicinsk kodning och standarder för att få optimerad digital support

Interoperabilitet

Att göra det enkelt samt att skapa mer värde för slutanvändaren.

Vårt team

Daniel Poté

CEO

Daniel Jabler

CTO

Maria Geimer

CRO

Anja Bjørneboe

Utbildningsansvarig och Produktspecialist Norge

Pehr Dahlbom

Customer Success och RETTS Academy Manager

Jaana Nilsson

Key Account Manager Sverige

Hampus Davidsson

Senior Software Engineer

Henrik Jernevad

Architect, Senior Software Engineer

Thomas Ohlauson

Senior Software Engineer

Frida Widelund

Software Engineer

Intresserad av RETTS?

Intresserad av RETTS?

References
1. Feizi, Arshya and Tucker, Anita and Baker, William, Impact of Emergency Department Workload on Triage Behavior (March 31, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4071155 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4071155