Publikationer

Detta avsnitt är tillägnat den vetenskapliga bakgrunden till Predicares produkt, RETTS (sjukvårdsbedömningssystem för snabb triage och behandling).

Många studier har dokumenterat RETTS och dess effektivitet, vilket återspeglar dess långsiktiga och breda användningsområden. På denna sida fördjupar vi oss i forskningen och utvecklingen bakom RETTS, dess validering, och hur det fortsätter att utvecklas för att möta de föränderliga behoven hos modern sjukvård. Följ med oss när vi utforskar vetenskapen som driver RETTS och dess inverkan på akutsjukvård.

Intresserad av RETTS?

Intresserad av RETTS?