Medanets

Medanets – Bästa mobilappen för hälso- och sjukvård

Medanets lösning har utvecklats i samarbetet med hälso- och sjukvårdspersonal och underlättar vårdarbetets rutiner, är ett stöd i beslutsfattandet och ger tid för det allra viktigaste – att bemöta patienten. Lösningen innehåller bland annat stöd för mätvärden, EWS, medicinering, checklistor, kliniska formulär och bilder samt en unik meddelandetjänst anpassad för miljön och säkerhetskraven inom vården.

Kontakt

Carl-Gustaf Jönsson
tel. +46 73 97 34 253
carl-gustaf.jonsson@medanets.com
www.medanets.com

Triageregistrering
Medanets mobilapp